Skip to main content

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ผู้เข้าชม 1,828
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ที่ตั้ง

86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110keyboard_arrow_up