Skip to main content

โรงเรียนผาปังวิทยา

ผู้เข้าชม 178
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนผาปังวิทยา

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180keyboard_arrow_up