Skip to main content

โรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้”

ผู้เข้าชม 36
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้”

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170keyboard_arrow_up