Skip to main content

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

ผู้เข้าชม 57
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

ที่ตั้ง

หมู่ 2 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000keyboard_arrow_up