Skip to main content

โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

ผู้เข้าชม 70
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 4 ถนนอยุธยา-บางปะอิน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000



keyboard_arrow_up