Skip to main content

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

ผู้เข้าชม 53
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

ที่ตั้ง

222 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000keyboard_arrow_up