Skip to main content

โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2

ผู้เข้าชม 63
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ถนนบกเก้าห้อง - เขาแก้ว บ้านควนเคียนทอง ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110keyboard_arrow_up