Skip to main content

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

11 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าชม 78

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียงฯ เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดสมุทรสงครามในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,613 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และครู 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,293 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

 ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ความว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และยินดีที่ได้พบกับเพื่อนร่วมทางในการเยือนสิงคโปร์ หวังว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จะเป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ยึดมั่นในการทำความดี พูดดี คิดดี มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และนำทุนที่รับไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อในอนาคตจะมีบทบาทในฐานะเยาวชนไทยที่จะนำพาสังคมไทย ก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวน 10 ทุน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จำนวน 2 ทุน และโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม จำนวน 2 ทุน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมมอบหนังสือและ ของที่ระลึก จากมูลนิธิฯ และกรมอาเซียน อุปกรณ์กีฬา จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียน อาทิ เมืองแห่งสายน้ำ ตามวิถีพอเพียง, น้อมนำชีวิตพอเพียง สู่แม่กลองเมืองสามน้ำ, การละเล่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณี ฯลฯ

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

keyboard_arrow_up