Skip to main content

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

15 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าชม 91

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2544 (โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1) ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2556 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (2) เด็กชายกฤติน พิทักษ์วงศ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (3) เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงงาม ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ เข้าพบหารือกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ รวมถึงโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ และโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีของจังหวัดกระบี่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 คน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ (อำเภอคลองท่อม) เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการยุวทูตความดี กับแนวทางการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ในทางที่ถูกที่ควร มีวินัย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ รักสามัคคี ที่ดำเนินการมาถึง 22 ปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับกำลังใจจากคณะผู้บริหาร คุณครูและผู้ปกครองที่เห็นว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน เพราะเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ เด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนก็ชื่นชมโครงการฯ และขอให้มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

 อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัว รวมทั้งหนังสือและของที่ระลึกจากมูลนิธิฯให้กับโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ นิทรรศการรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ในภาษาต่าง ๆ เราทำความดีด้วยหัวใจ มัคคุเทศน้อยชวนเที่ยวกระบี่ และความสำเร็จของศิษย์เก่าในโครงการยุวทูตความดี ฯลฯ รวมถึง นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการยุวทูตวามดี จากโรงเรียนสหกรณ์ นิคมอ่าวลึก 2 และโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ด้วย

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2544 (โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1) ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2556 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (2) เด็กชายกฤติน พิทักษ์วงศ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (3) เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงงาม ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ เข้าพบหารือกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ รวมถึงโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ และโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีของจังหวัดกระบี่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 คน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ (อำเภอคลองท่อม) เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการยุวทูตความดี กับแนวทางการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ในทางที่ถูกที่ควร มีวินัย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ รักสามัคคี ที่ดำเนินการมาถึง 22 ปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับกำลังใจจากคณะผู้บริหาร คุณครูและผู้ปกครองที่เห็นว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน เพราะเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ เด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนก็ชื่นชมโครงการฯ และขอให้มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

 อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัว รวมทั้งหนังสือและของที่ระลึกจากมูลนิธิฯให้กับโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ นิทรรศการรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ในภาษาต่าง ๆ เราทำความดีด้วยหัวใจ มัคคุเทศน้อยชวนเที่ยวกระบี่ และความสำเร็จของศิษย์เก่าในโครงการยุวทูตความดี ฯลฯ รวมถึง นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการยุวทูตวามดี จากโรงเรียนสหกรณ์ นิคมอ่าวลึก 2 และโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ด้วย

โครงการทุนการศึกษา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

keyboard_arrow_up