Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้เข้าชม 7,027

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 250,000 บาทให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ฯพณฯ นายหนิงฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและคณะ ได้เยือนโรงเรียน บ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร โดยมูลนิธิ- ยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 10 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้    คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 7 อำเภอ 3 เขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีขนาดใหญ่ นักเรียนจำนวน 1,800 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 180 คน เริ่มจาก โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนสันป่าตอง โรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่อเมืองลัง โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โรงเรียนวัดร้องอ้อ และโรงเรียนวัดเสาหิน

เอกอัครราชทูตจีนกล่าวถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ว่ารู้สึกประทับใจที่ได้ฟังปณิธานความดีของยุวทูตฯที่กล่าวว่าจะความจงรักภักดีและกตัญญูต่อแผ่นดินจะซื่อสัตย์ และดูแลรักษาประเทศชาติ จึงขอให้หมั่นศึกษาเล่าเรียนและเพียรพยายามทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ สร้างอนาคตให้กับประเทศไทย สถานทูตจีนหวังว่าจะมีโอกาสได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ยุวทูตฯ ในภาคต่างๆต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up