Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้ให้นักเรียน ที่จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าชม 7,656

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 แห่งจาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทางโรงเรียนได้เลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 เช่นโรงเรียนวัดสระแก้ว มีนักเรียน 2,694 คน ถึง โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 65 คน ถึง 1,209 คน เริ่มจาก โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนชุมชนคงวิทยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โรงเรียนวัดพรหมราช โรงเรียนชุมชนหนองหัวฝาน โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน และโรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ

เอกอัครราชทูตจีน กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการเป็นคนดีของนักเรียน ขอให้ตั้งใจเรียน ขยันศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-จีน สถานทูตจีนยินดีให้ความร่วมมือให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ทุนการศึกษาที่มอบให้ โดยผ่านความร่วมมือจากมูลนิธิยุวทูตความดี แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up