Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ

ผู้เข้าชม 7,598

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 500,000 บาท ให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 17 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 แห่งจาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทางโรงเรียนได้เลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 เช่นโรงเรียนวัดสระแก้ว มีนักเรียน 2,694 คน ถึง โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 65 คน ถึง 1,209 คน เริ่มจาก โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนชุมชนคงวิทยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โรงเรียนวัดพรหมราช โรงเรียนชุมชนหนองหัวฝาน โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน และโรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 8 แห่งจาก 2 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขยายผลในปี 2544 และ 2545 ขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียน 3,500 คน และขนาดเล็กที่มีนักเรียน 65 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนวัดกระเฉท โรงเรียนวัดเขาช่องลม และโรงเรียนวัดกระแส

เอกอัครราชทูตจีน กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการเป็นคนดีของนักเรียน ขอให้ตั้งใจเรียน ขยันศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-จีน สถานทูตจีนยินดีให้ความร่วมมือให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ทุนการศึกษาที่มอบให้ โดยผ่านความร่วมมือจากมูลนิธิยุวทูตความดี แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up