Skip to main content

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

9 สิงหาคม 2564
ผู้เข้าชม 626

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

 “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนต่างหวาดระแวง วิตกกังวล และเป็นทุกข์ การดำรงตนให้รอดพ้นในช่วงสถานการณ์นี้ นอกจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ความเข้มแข็งมั่นคงภายในจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ฉะนั้น สิ่งที่ทุกคนพึงเพียรพยายามทำให้ถึงที่สุดคือ

การร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการที่แนะนำกันมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด คือสวมใส่หน้ากากอนามัยมีระยะห่าง ล้างมือ ทั้งหมดนี้ทำโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและความปลอดโรคของผู้อื่นพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ขณะที่โรงเรียนได้นำพานักเรียนปรับตัวเข้าสู่แนววิถีชีวิตแบบใหม่ ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากที่เคยเรียนในห้องเรียน มาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงสื่อการเรียน การรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต การเรียนอย่างมีสมาธิ และการตามทันบทเรียนที่สอน ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อาจทำให้เกิดความเครียดกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่อาจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดได้ จึงขอให้นักเรียนมีความเพียรอย่างไม่ลดละ และมีความสนุกที่จะศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบใหม่ พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้

ขอบคุณทุกท่านที่พยายามรับมือกับวิกฤตของชาติและโลกอย่างเข้าใจ อดทน และเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง ใส่ใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดี ร่วมใจกันฝ่าฟันผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”

09082021_img_01-001

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

keyboard_arrow_up