Skip to main content

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

9 สิงหาคม 2564
ผู้เข้าชม 766

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

 “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนต่างหวาดระแวง วิตกกังวล และเป็นทุกข์ การดำรงตนให้รอดพ้นในช่วงสถานการณ์นี้ นอกจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ความเข้มแข็งมั่นคงภายในจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ฉะนั้น สิ่งที่ทุกคนพึงเพียรพยายามทำให้ถึงที่สุดคือ

การร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการที่แนะนำกันมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด คือสวมใส่หน้ากากอนามัยมีระยะห่าง ล้างมือ ทั้งหมดนี้ทำโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและความปลอดโรคของผู้อื่นพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ขณะที่โรงเรียนได้นำพานักเรียนปรับตัวเข้าสู่แนววิถีชีวิตแบบใหม่ ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากที่เคยเรียนในห้องเรียน มาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงสื่อการเรียน การรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต การเรียนอย่างมีสมาธิ และการตามทันบทเรียนที่สอน ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อาจทำให้เกิดความเครียดกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่อาจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดได้ จึงขอให้นักเรียนมีความเพียรอย่างไม่ลดละ และมีความสนุกที่จะศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบใหม่ พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้

ขอบคุณทุกท่านที่พยายามรับมือกับวิกฤตของชาติและโลกอย่างเข้าใจ อดทน และเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง ใส่ใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดี ร่วมใจกันฝ่าฟันผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”

09082021_img_01-001

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระ

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

keyboard_arrow_up