Skip to main content

ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

27 ตุลาคม 2558
ผู้เข้าชม 9,296

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 และได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างแข็งขันเต็มกำลังมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียน 1,068 คน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนมีความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนอย่างคล่องแคล่ว

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้โอวาทเรื่องบทบาทของการเป็นยุวทูตความดี กับการสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดี การฝึกจิตอาสาเพื่อส่วนรวม และการพัฒนาโลกทัศน์ให้รอบด้าน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับนานาประเทศ ซึ่งต้องฝึกฝนให้ถูกทางและต่อเนื่อง พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน เพื่อต่อยอดการพัฒนาทักษะเชิงภาษาต่อไป ทั้งยังมอบของรางวัลให้นักเรียนทุกคนที่แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงภาษาต่างๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ปลูกต้นประดู่ ที่สนามโรงเรียนก่อนเดินทางกลับด้วย

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up