Skip to main content

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

1 พฤศจิกายน 2560
ผู้เข้าชม 4,690

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 479 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินการของโรงเรียนยุวทูตความดี ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่ง ในการพัฒนาโครงการยุวทูตความดีต่อไป ขอให้ทุกโรงเรียนเทิดทูนศาสตร์พระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทุกโรงเรียน ทุกโครงการที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้น ได้ใช้พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หลักการทรงงานของ พระองค์ท่าน ในโอกาสแตกต่างกัน มาเป็นพื้นฐานของการดำเนินโครงการ ซึ่งหลากหลายและเป็นประโยชน์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ไปพิจารณาลึกเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ ที่เป็นได้ด้วย อันจะเป็นทิศทาง ในการร่วมมือกันต่อไปในปี 2561

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก และอุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนของโรงเรียนทั้งสอง

ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาท ได้นำฯพณฯ รัฐมนตรีฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ

อนึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทาง Facebook Live ในแฟนเพจของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมีผู้ติดตามชมกว่า 3,000 กว่าคน

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up