Skip to main content

รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 พฤศจิกายน 2559
ผู้เข้าชม 10,239

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 3,519 คนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรปกติและหลักสูตร English Program โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.ปราณี ทัยคุปย์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน 909 คน ขอให้ยุวทูตความดีทุกคนร่วมกัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย และกล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2542 ซึ่งได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพื้นฐานการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก และฝึกจิตอาสาให้กับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ และวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การดำเนินงานของเราสำเร็จได้ด้วยดีเห็นได้จากผลงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทางการเรียน การพัฒนา รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทำให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาทให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมอบของขวัญ-ของที่ระลึกจำนวนมากจากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนยุวทูตความดีของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้นำ ฯพณฯ รัฐมนตรีดอนฯ พร้อมคณะจากกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วย นายชัยสิริ   อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงฯ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ฯลฯ เยี่ยมชมตลาดนักเรียน ที่มีผลผลิตจากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา อาทิ ผักปลอดสารพิษและผักสมุนไพร ทั้งยังได้นำเสนอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพิ่มมูลค่า เช่น จากขวดน้ำ แก้วน้ำ กากกาแฟ มาเป็นขวดน้ำคุณธรรม โคมไฟแก้ว และน้ำยาขัดรองเท้า ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ เป็นอย่างมาก

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระ

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

keyboard_arrow_up