Skip to main content

โครงการนำนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2556

13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้เข้าชม 16,038

มูลนิธิยุวทูตความดี และกรมอาเซียนร่วมกับ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพัน์ 2556 ที่ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อพัฒนาความรอบรู้ ของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลน่ารู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันระหว่างนักเรียน ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ จากทั่วประเทศ จัดภายใต้แนวคิด ” สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา “(Supremacy with Grace and Wisdom) โดยมูลนิธิยุวทูตความดี และ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมในส่นของการจัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนในเครือข่ายฯ คือ โรงเรียนสฤษดิเดช จาก จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 219 คน จาก 73 โรงเรียนทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในครั้งนี้ เป็นการช่วยขยายความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยได้อย่างดี

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up