โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนอินโดนีเซีย

1 - 7 กรกฎาคม 2556

          คณะยุวทูตความดี จำนวน 32 คน นำโดย ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี  เดินทางเยือนกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2556  ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี  รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ  21 คน ครู 4 คน ผอ.โรงเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษา (สพฐ.) 2 คน ผอ. มูลนิธิฯและเจ้ าหน้าที่ 2 คน โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม รักษ์โลก - รักแผ่นดิน ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

          การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประสานกำหนดการเยือนกับโรงเรียน Junior High School 58 โรงเรียนในโครงการยุวทูตความดี ของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนยุวทูตทั้งสองประเทศ

          คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และ ฯพณฯ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ทั้งนี้ การเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน และได้เยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียน นับเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวทูตความดี มุ่งมั่นในการเป็นเยาวชนคนดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

          คณะยุวทูตฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย อาทิ อาคารประวัติการสร้างชาติ (Gedong Pancasila) ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย มัสยิด Istiqlal พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และเรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชีวิตพืชสัตว์ ที่ศูนย์วิจัย    พืชพรรณไม้นานาชาติ (CIFOR) และสวนสัตว์เปิด (Taman Safari) ที่เมืองโบกอร์ ศึกษาแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพิพิธภัณฑ์พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และรวมทั้งเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของอินโดนีเซียในเมืองจำลอง (Taman Mini Indonesia Indah)


ผู้เข้าชม 28399 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย 1 กันยายน 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว 31 กรกฎาคม 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนศรีลังกา