โครงการ "ผู้อุปถัมภ์"

มูลนิธิยุวทูตความดีกับโครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตอินโดนีเซียกับโรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร

2 - 11 ธันวาคม 2557


มูลนิธิยุวทูตความดีกับโครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตอินโดนีเซียกับโรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร

          มูลนิธิยุวทูตความดีดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนเอกชัย โดยมี นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และฯพณฯ นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

          โรงเรียนเอกชัยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นนำของจังหวัด มีนักเรียน 1,800 คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี นับแต่ปี 2547 ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ศึกษาอาเซียนในภาคกลาง กิจกรรมโครงการผู้อุปถัมภ์ ประกอบด้วยการจัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศผู้อุปถัมภ์และจัดการเยี่ยมเยือนเพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนกับสถานทูตฯ

          การจัดสัปดาห์อินโดนีเซียระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2557 สถานทูตอินโดนีเซียได้ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอินโดนีเซีย ให้กับโรงเรียนผ่านการสอนภาษาบาฮาซา การวาดผ้าบาติก และการฝึกนาฏศิลป์พื้นเมือง(Saman dance) ขณะที่ทางโรงเรียนได้จัดแข่งขันวาดภาพและเขียนเรียงความภาษาไทย-อังกฤษ ในหัวข้อ อินโดนีเซียที่ฉันรู้จัก รวมทั้งจัดนิทรรศการเกี่ยกับประเทศอินโดนีเซีย ความสัมพันธ์กับประเทศไทย โครงการ/กิจกรรมยุวทูตความดีของโรงเรียน กิจกรรมข้างต้นนับเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนยุวทูตพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสถานทูตต่างประเทศในไทยกับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี

          อนึ่ง ในกิจกรรมเยี่ยมเยือน เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียได้แสดงความชื่นชมความสามารถของนักเรียน ที่กล่าวต้อนรับเป็นภาษาบาฮาซา และร่วมการตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียอย่างแข็งขัน ทั้งยังแสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ จากเรียงความและภาพวาด ทั้งมีผลงานการวาดผ้าบาติก และการแสดงนาฏศิลป์แบบอินโดนีเซียได้อย่างน่าชื่นชมผู้เข้าชม 12675 คน

« ย้อนกลับ

โครงการ "ผู้อุปถัมภ์"

17 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 17 มกราคม 2563 : โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ. นครปฐม 2 ธันวาคม 2557 : มูลนิธิยุวทูตความดีกับโครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตอินโดนีเซียกับโรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร 14 มิถุนายน 2557 : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เยือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 12 ธันวาคม 2556 : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 15 มกราคม 2556 : สถานเอกอัครราชทูตเคนยา เยือนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์​