Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) ที่จัดแสดงพระราชประวัติ และของประกอบพระราชพิธีสำคัญ ของพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไน

ผู้เข้าชม 8
keyboard_arrow_up