Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) รวบรวมวัตถุโบราณและเรื่องราวราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณ

ผู้เข้าชม 37
keyboard_arrow_up