Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไน ได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ฮัจญี ตารีฟ (Haji Tarif Primary School)

ผู้เข้าชม 66
keyboard_arrow_up