Skip to main content

คณะยุวทูตความดี เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางถึงนครดานัง ประเทศเวียดนาม และได้เยี่ยมชม วัดหลิงอึ๊ง-บายบุต

ผู้เข้าชม 10
keyboard_arrow_up