Skip to main content

คณะยุวทูตความดี ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านทูตเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ทำเนียบ และท่านทูตได้ให้เกียรติเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะด้วย

ผู้เข้าชม 5
keyboard_arrow_up