Skip to main content

ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะยุวทูตความดีเยี่ยมชมโรงเรียน Jing Shan Primary School โดยมี นาง Sharon Siew ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

ผู้เข้าชม 11
keyboard_arrow_up