Skip to main content

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

ผู้เข้าชม 77

นายเหวิน ฟง ล็อก  ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN), Ibaraki College  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

keyboard_arrow_up