Skip to main content

พระยูไล วัดหลิงอึ๊ง นครดานัง เยี่ยมชมภูเขาหินอ่อน พระยูไล ที่ชาวพุทธเวียดนามนิกายมหายานเคารพนับถือ

ผู้เข้าชม 6
keyboard_arrow_up