Skip to main content

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงาน กปร. จัดค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

ผู้เข้าชม 5
keyboard_arrow_up