Skip to main content

สัมภาษณ์ใบเฟิร์น (นักเรียนพระราชทาน)

ผู้เข้าชม 47

เส้นทางสู่นักเรียนรางวัลพระราชทาน โปรดรับฟัง เด็กหญิงกัณยาณัฐ ยอดทอง นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2558 ที่จะมาบอกเล่าการเตรียมความพร้อม การฝึกฝนที่จะก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

keyboard_arrow_up