Skip to main content

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ. สกลนคร

ผู้เข้าชม 7
keyboard_arrow_up