Skip to main content

กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Group of 77)

ผู้เข้าชม 2,584
  • กลุ่ม G77 เป็นการรวมกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ โดยเป็นเวทีให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation)
  • ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม G-77 วาระปี พ.ศ. 2559 (วาระ 1 ปี)
  • ปัจจุบันกลุ่ม 77 มีสมาชิกเพิ่มเป็น 134 ประเทศ (ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559) ประกอบด้วยประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา เเละลาตินอเมริกา
keyboard_arrow_up