Skip to main content

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ผู้เข้าชม 2,748
  • เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการลงนามในกรอบความตกลงขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยตกลงอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน สำหรับอาเซ๊ยนและการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าอาเซียนในตลาดโลก
  • ตัวอย่างสินค้าเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ 
keyboard_arrow_up