Skip to main content

First Thai-Laos Friendship Bridge – สะพานมิตรภาพ 1

ผู้เข้าชม 1,939
  • เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมจากจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก่อสร้างระหว่างปี 1991 ถึงเดือนเมษายน 1994 ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย
  • สะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 เมษายนปี 1994 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว
  • สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและลาวและยังส่งเสริมสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศและยังเป็นการเปิดทางออกสู่ทะเลให้กับประเทศลาวด้วย
keyboard_arrow_up