Skip to main content

Food and Agriculture Organization (FAO)

ผู้เข้าชม 960
  • องค์การอาหารเเละการเกษตรแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเเละปรับปรุงมาตรฐานอาหารเเละผลผลิตการเกษตรของโลกให้สูงขึ้นเเละให้มนุษยชาติพ้นจากความหิวโหย 
  • มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  • ปัจจุบัน (มิถุนายน 2558) มีสมาชิกทั้งหมด 194 ประเทศกับ 1 องค์กร (European Union)
keyboard_arrow_up