Skip to main content

Goodwill Representative ผู้แทนสันถวไมตรี

ผู้เข้าชม 1,480
  • การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และบุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างอัธยาศัยไมตรี และผูกมิตรกับประเทศอื่น
  • ในปี 2560 ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ด ได้รับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNHCR คนแรกของประเทศไทย
keyboard_arrow_up