Skip to main content

Second Thai–Laos Friendship Bridge – สะพานมิตรภาพ 2

ผู้เข้าชม 2,915
  • เป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารเข้ากับแขวงสะหวันเขตในประเทศลาวและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก ซึ่งเริ่มจากพม่า ผ่าน ไทย ลาวและสิ้นสุดที่เวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2003 ถึง เดือนธันวาคม 2006
  • เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงของธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development bank – ADB) โดยแหล่งทุนในการก่อสร้างเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลลาวและให้กับรัฐบาลไทย

keyboard_arrow_up