Skip to main content

United Nations Conferences on Trade and Development (UNCTAD)

ผู้เข้าชม 1,242
  • การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2507 เพื่อเป็นองค์กรถาวรระหว่างรัฐบาลที่เป็นเครื่องมือหลักของสหประชาชาติที่จัดการด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา
  • ปัจจุบันอังค์ถัดมีประเทศสมาชิก 191 ประเทศ และมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • เลขาธิการคนปัจจุบัน คือ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548
keyboard_arrow_up