Skip to main content

United Nations Development Programme (UNDP)

ผู้เข้าชม 1,400
  • สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่ที่ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยหลักการดำเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ๆสำคัญๆ
  • มีสมาชิก 170 ประเทศ เพื่อร่วมมือในการวางแผน และดำเนินโครงการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
keyboard_arrow_up