Skip to main content

สีสันแห่งแอฟริกา ปี 2562

6 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 268

ปี 2562

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ใน งาน “ The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ”  ด้วยการจัด กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน  ในวันที่ 6 กันยายน 2562

โดยมูลนิธิยุวทูตความดี นำนักเรียนยุวทูตฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 87 คน และครู 58 คน รวม 145 คน จาก 29 โรงเรียน ใน 24 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตะลุยแอฟริกา ซึ่งเป็นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน ประกอบด้วย การเปิดภาพปริศนา การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภายในเวลาจำกัด 60 วินาที ซึ่งยุวทูตความดีสามารถร่วมตอบคำถามได้อย่างสนุกสนาน ลับสมองประลองปัญญาได้ป็นอย่างดี

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการ ผู้อุปถัมภ์กับสถานเอกอัครราชทูตเคนยา ที่สร้างความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา มีผลทำให้ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับมอบทุนการศึกษา 10,00 บาท พร้อม Book Corner รู้รอบแอฟริกา (มูลค่า 60,000 บาท) ซึ่งติดตั้งให้ที่ห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับมอบประกาศนียบัตร พร้อมรับของที่ระลึกจากคณะทูตานุทูต 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอียิปต์ เคนยา ลิเบีย โมร็อกโก ไนจีเรีย ซูดาน และแอฟริกาใต้ ซึ่งกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน

สีสันแห่งแอฟริกา

สีสันแห่งแอฟริกา ปี 2566

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการตอบปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา  ในงาน The Colours of Africa 2023 ด้วยการจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 7 การทหาร

ประเทศใดทวีปแอฟริกาที่ประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพล่าสุด ก. นามิเบีย ข. เอธิโอเปีย ค. เซาท์ซูดาน ง. เซียร์ราลีโอน เฉลยคำตอบ ค. เซาท์ซูดาน กองกำลังเฉพาะภารกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ที่ประเทศใด ก. ซูดาน ข. รวันดา ค. จิบูตี ง. ไลบีเรีย เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน เมื่อปี 2553 กองทัพเรือไทยส่งหมู่เรือราชนาวีเข้าร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่ประเทศใด ก. คอโมโรส ข. โซมาเลีย ค. มอริเซียส ง. แทนซาเนีย เฉลยคำตอบ ข. โซมาเลีย ปัจจุบันไทยได้ส่งกองกำลังทหารชางจำนวยกี่นาย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในเซาท์ซูดาน ก. 115 นาย ข. 215 นาย ค. 273 […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีกี่สถานทูต ก. 5 แห่ง ข. 6 แห่ง ค. 7 แห่ง ง. 8 แห่ง เฉลยคำตอบ ค. 7 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแอฟริกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใด ก. แอฟริกาใต้ ข. เคนยา ค. เซเนกัล ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ง. เอธิโอเปีย สถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาที่เพิ่งเปิดทำการล่าสุดตั้งอยู่ที่ใด ก. โมซัมบิก ข. กานา ค. มาลี ง. แกมเบีย เฉลยคำตอบ ก. โมซัมบิ

keyboard_arrow_up