Skip to main content

Tag : ปี 2556

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ปี 2556)

คณะยุวทูตความดี จำนวน 32 คน นำโดย ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี เดินทางเยือนกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2556

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ร่วมกับสถานทูตจีน และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ค่ายอบรม ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับคณะวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย จัดทำค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายอบรม

คณะยุวทูตความดี เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่น 1 (ปี 2556)

คณะยุวทูตความดี รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 5 คน และครูผู้ดูแล 1 คน จากจังหวัดขอนแก่น นครนายก พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก และสุพรรณบุรี คัดเลือกจากเยาวชนยุวทูตฯ ใน 7 จังหวัด ที่ผ่านค่ายรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1/2556 โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์ในระดับเยาวชนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556

keyboard_arrow_up