โรงเรียนวัดพระพรหม

โรงเรียนวัดพระพรหม

ที่ตั้งหมู่ 1 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โรงเรียน075-450160
ช่องทางการติดต่อE-mail:prapromschool@hotmail.com
เขตการศึกษาสพป.นครศรีธรรมราช 1
ผู้บริหารนายโสภณ แพรกนกแก้ว
ครูรับผิดชอบนางกชพรรณ เพชรสังข์
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2890

« ย้อนกลับ