Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม 78

วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น จะเป็นชีวิตแบบเรียบง่าย สงบ ผู้คนมีลักษณะนิสัยเป็นคนรักธรรมชาติ สุภาพ อ่อนน้อม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และเคารพบรรพบุรุษ คนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องเวลามาก เรื่องการตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และเคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอขึ้นรถ ซื้อตั๋วรถ หรือแม้แต่การรอเพื่อเข้าไปรับประทานอาหาร จะต้องมีการเข้าแถว เข้าคิวทุกครั้ง รวมถึงผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมสัญจรโดยการการเดิน ใช้จักรยาน รถไฟหรือรถไฟใต้ดิน

เด็กหญิงภัทรมน จิตรวุฒิโชติ
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีข้อปฏิบัติที่ต้องละเว้นในสังคมญี่ปุ่น คือ การแซงคิว คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความระเบียบมาก ทำอะไรต้องเข้าแถวก่อนเสมอ การแซงคิวถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ การพูดคุยโทรศัพท์มือถือเสียงดังเมื่อใช้บริการรถสาธารณะถือว่าเป็นการเสียมารยาท ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดมากไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดและมีถังขยะแยกประเภทเสมอ

เด็กหญิงอินทร์ชลิตา ธนรัฐไชยศรี
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านข้อปฏิบัติที่ต้องละเว้นในสังคมญี่ปุ่น คือ การแซงคิว คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความระเบียบมาก ทำอะไรต้องเข้าแถวก่อนเสมอ การแซงในการเยือนญี่ปุ่น ผมได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่นที่มีอาชีพชาวสวน ครอบครัวอิตาตานิ ทำให้ผมได้ทำงานสวน เช่น ปลูกผัก ตัดองุ่น ถอนหัวมัน และตกปลา และได้ทำอาหารรับประทานร่วมกับครอบครัวในทุก ๆ มื้อ นับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นว่า คนญี่ปุ่นเป็นคนรู้หน้าที่ ทำสิ่งใดก็ทำให้ดีที่สุด มีความละเอียดใส่ใจและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ความผูกผันในครอบครัวมั่นคงแข็งแรง ส่งผลให้บุตรหลานมีความตั้งใจ หมั่นเพียรแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต อย่างมีสมาธิไม่หันเห

เด็กชายสริศ ธรรมประพัทธ์
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up