Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้เข้าชม 70


จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น จัตุรัสแดงถูกใช้เป็นพื้นที่สวนสนามของกองทัพรัสเซีย เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวรัสเซีย และเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือทางการเมือง อีกทั้งในช่วงฤดูหนาว ลานกว้างแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นลานสเก็ตน้ำแข็งที่อลังการสวยงาม จึงถือได้ว่าจตุรัสแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในกรุงมอสโก

เด็กชายดิเรกฤทธิ์ กามินทร์
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านพิพิธภัณฑ์เครมลิน (Moscow Kremlin Museums) ศูนย์กลางที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของกรุงมอสโก เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซีย เครมลินในภาษารัสเซีย มีความหมายว่า ป้อมปราการ ซึ่งภายในประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารที่สำคัญ และที่ทำการของรัฐบาลกรุงมอสโก ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เครมลินได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็น 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติล้ำค่าต่าง ๆ ของราชวงค์ในอดีตที่สมบูรณ์แบบมากจนประเมินค่าไม่ได้ ทั้งเครื่องทรง มงกุฎ บัลลังค์ เครื่องใช้ต่าง ๆ มากกว่าสองล้านชิ้น

เด็กหญิงสุวภัทร เจริญเอกประภา
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่สวนสัตว์มอสโก (Mosscow Zoo) เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ A.P.Bogadanov เปิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2407 มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากถึง 21.5 ไร่ ในช่วงแรกของการเปิดสวนสัตว์ได้มีการรวบรมสัตว์ป่าและนกจำนวน 153 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 7 ชนิด และสัตว์แปลกอื่น ๆ เช่น เสือและเสือจากัวร์ และในปี พ.ศ. 2469 ได้มีการขยายพื้นที่ออกไป โดยมีสะพานลอยที่เชื่อมกันระหว่างสวนสัตว์เก่าและสวนสัตว์ใหม่ และทางเข้าก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ ปัจจุบันในสวนสัตว์ มีสัตว์มากกว่า 7,500 ตัว จาก 1,000 สายพันธุ์ พวกเราได้เห็นสัตว์ที่ไม่เคยได้เห็นที่ไทย เช่น หมีขาว คาบิบาล่า เป็นต้น และยังได้ถ่ายรูปกับแมวน้ำที่ว่ายมาเล่นกับพวกเรา ทำให้ได้ภาพแห่งความประทับใจหลายภาพ

เด็กหญิงสุวภัทร เจริญเอกประภา
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ศูนย์ศิลปะ Tsereteli Art Gallery จัดแสดงผลงานของ Mr. Zurab Kondtantinovich Geretelli ศิลปินแห่งชาติรัสเซีย และประธาน Russian Academy of Arts ศูนย์ศิลปะแห่งนี้จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับภาพวาด ประติมากรรม งานสำริดรูปปั้นของบุคคลที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย ผลงานที่โดดเด่นของ Mr. Zurab คือ อนุสาวรีย์ Peter the Great ที่แม่น้ำมอสโก และงานภาพวาดของ Mr. Zurab ส่วนใหญ่จะเป็นภาพดอกทานตะวัน ซึ่งมีความหมายว่า ทำให้ชีวิตมีความสุข เวลามองไปที่ดอกทานตะวันจะรู้สึกว่า พระเจ้ากำลังมอบความสุขให้เขา มีการใช้เทคนิคการปาดสีอะคริลิค ซึ่งจะทำให้เห็นแสงเงาได้ชัดเจน พวกเราคณะยุวทูตความดีได้เข้าร่วมทำกิจกรรม master class ศิลปะ โดย Mr. Zurab ได้สอนการวาดภาพดอกทานตะวันกับพวกเราด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด และผมได้มอบภาพวาดเส้นลายไทย “The King of Naka” ให้กับ Mr. Zurab ศิลปินแห่งชาติด้วย

เด็กชายธนาธรณ์ นุกิจ
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธรมหาวิทยาลัยเอ็มจีโม (MGIMO University) กรุงมอสโก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการทูตของรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยรัฐบาลโซเวียต และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ฝึกอบรมนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2556 ในการเยือนฯ คณะอาจารย์และพี่นักศึกษาได้กล่าวต้อนรับคณะเราเป็นภาษาไทย และพี่ ๆ ได้นำเสนอเกี่ยวกับรัสเซีย ในเรื่องอาหาร ประเพณี การแต่งกาย เพลง การ์ตูน และมีการตั้งคำถามให้พวกเราคณะ ยุวทูตฯ เล่นเกมตอบคำถาม โดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ซึ่งพี่นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และมีการเตรียมความพร้อม ความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อจะสื่อสารกับคณะยุวทูตฯ

เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีโรงเรียน 1520 Named after the Kaptsovs กรุงมอสโก หนึ่งในโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของกรุงมอสโก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2435 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดสอนในการศึกษาภาคบังคับของรัสเซีย คือเริ่มเรียนที่อายุ 7 – 18 ปี โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย และในเวลาชั่วโมงเรียน นักเรียนมีความตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ไม่สามารถรบกวนเวลาขณะเรียนได้ และนักเรียนในชั้นประถมศึกษามีสิทธิส่วนบุคคลสูง ถ้าหากจะปฏิบัติกิจกรรมใด นอกเหรือจากที่ในตารางเรียน ต้องแจ้งผู้ปกครองและของอนุญาตก่อนทุกครั้ง ในการเยือนโรงเรียนทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะยุวทูตฯ โดยนำเข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดภาคเรียนวันแรก (1 กันยายน) หรือ Knowledge Day ที่นักเรียนจะเตรียมดอกไม้มามอบให้คุณครู เปรียบเสมือนพิธีไหว้ครูของไทย ที่แสดงถึงความเคารพ มอบตัวเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู

เด็กชายธนาธรณ์ นุกิจ
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโรงเรียน Gymnasium No.56 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในนครเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก และได้รับการประเมินมาตรฐานเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด ในการเยือนฯ มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับคณะยุวทูตฯ และนำคณะเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 30 คน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ห้องสื่อการเรียนรู้ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ได้ถูกจัดตกแต่งบรรยากาศให้เสมือนจริงกับประเทศนั้น ๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมต้องตรงต่อเวลา นักเรียนต้องได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา ทั้งนี้ คณะยุวทูตความดีได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกันคือ นักเรียนรัสเซียได้แสดงเต้นรำรัสเซียแบบดั้งเดิม และได้สอนให้พวกเราเต้นด้วย และยุวทูตฯ ก็ได้เชิญชวนนักเรียนรัสเซียร่วมรำวงเพลงลอยกระทง และได้มอบของที่ระลึกให้กับเพื่อน ๆ ชาวรัสเซียด้วย

เด็กชายเตือนตน สุรารักษ์
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรีมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อตั้งโดยจักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 ในปี พ.ศ 2267 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศรัสเซีย เดิมชื่อมหาวิทยาลัย เลนินกราด มีคณะที่เปิดสอน 12 คณะ และมีการเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการจัดห้องเรียน “ห้องไทย” ด้วย โดยคณะยุวทูตความดี ได้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะเอเชียและอัฟริกันศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย – รัสเซีย การนำเสนอวัฒนธรรมไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับรัสเซีย ฯลฯ และพวกเรายังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเมนเดเลเยฟ นักเคมีชาวรัสเซีย ผู้คิดค้นตารางธาตุและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำมันอีกด้วย

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สงัดวงศ์
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามหาวิหาร Savior on the Spilled Blood หรือ โบสถ์แห่งหยดเลือด ก่อตั้งขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาของพระองค์ ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ในปี พ.ศ. 2424 ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ มีสถาปัตยกรรมเปฌนโบสถ์รูปทรงหัวหอม ภายในประดับไปด้วยกระเบื้องโมเสกสีสันสดใส วิจิตรตระการตา ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดในโลก และเป็นแหล่งมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรมขององค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2533

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สงัดวงศ์
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรีพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) นครเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นสถาปัตยกรรมบาโรก งดงามด้วยสีทองอร่าม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ภายในยังมีการจัดแสดง นิทรรศการ พระมหากษัตริย์แห่งสยามเสด็จแห่งสยามเสด็จประพาสพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ “King of Siam: Royal Visit to Peterhof” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จประพาสรัสเซียอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2440 จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย โดยมีจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย กับในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงร่วมลงพระนามในสัญญา และเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 125 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนตุลาคม 2566

เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีพิพิธภัณฑ์ Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ออกแบบโดย Georg Joharn สถาปนิกชาวรัสเซีย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2270 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของสะสมที่หายากของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และสิ่งของที่ได้รับมาจากแขกผู้มาเยือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานสิ่งของให้แก่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ได้แก่ พระแสงราช ศาสตราวุธอย่างไทย พระแสงดาบอย่างลาว และพระแสงกริชมลายู โดยถูกจัดแสดงไว้ที่ห้อง Imperial Hall นอกจากนี้ ยังมีของที่ได้มาจากกรุงศรีอยุธยา เช่น เครื่องดนตรีไทย ประเภทขิม เครื่องแต่งกายโขน และพระพุทธรูปของไทยด้วย

เด็กชายศรัณย์กร ศรีพยัคฆ์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) ตั้งอยู่บนเกาะฮาเรกลางแม่น้ำเนวา สร้างโดยพระจักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 มหาราช เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2246 เป็นสถาปัตกรรมแบบบาโรก ภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสีทองอร่าม และเป็นสิ่งแรกที่สร้างขึ้นในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใช้เวลาสร้าง 40 วัน เพื่อป้องกันการรุกรานของทหารสวีเดน แต่เมื่อป้อมสร้างเสร็จก็ไม่ถูกใช้งาน เนื่องด้วยทหารสวีเดนไม่ได้รุกราน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่มีหอระฆังสูง 122.5 เมตรที่สูงที่สุดในเมือง มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสุสานฝังพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ โดยในปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลา ณ สุสานฝังพระบรมศพพระเจ้านิโคลัสที่ 2 พระสหายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วย

เด็กชายเตือนตน สุรารักษ์
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรีห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) ป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2438 ออกแบบโดย Alexsander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival โดยมีหลังคาโครงเหล็กกระจกโค้ง แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างภายในตัวอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ภายในห้างได้มีการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ หรูหราราวกับพระราชวัง ลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า น้ำหอม และสินค้าแบรนด์เนม มีร้านอาหารชั้นเลิศหลายร้าน ตั้งแต่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ไปจนถึงร้านอาหารระดับห้าดาว และสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเมื่อได้มาห้างกุมคือ ไอศกรีมโคน มีหลายรสให้เลือก และพวกเราก็ได้ลิ้มลองแล้ว ถูกใจเป็นอย่างมาก

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สงัดวงศ์
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมารสชาติอาหาร ในรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็น อาหารเลี้ยงรับรองจากเอกอัครราชทูตศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ ที่สถานเอกอัครราชทูตมอสโก โดยได้ทานอาหารไทย คือ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ กินกับน้ำจิ้มหวาน ๆ รสชาติลงตัว อาหารที่เจ้าภาพ CP Russian ได้จัดเลี้ยงพวกเรา เป็นอาหารจอร์เจีย ซึ่งเมนูที่ผมชอบมากที่สุดคือ เสี่ยวหลงเปา เกี๊ยวลูกยักษ์ข้างในเป็นเนื้อหมู เวลากัดแล้วจะมีน้ำซุปเข้มข้นร้อน ๆ ไหลออกมา นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองรัสเซีย ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกซุปกระหล่ำแบบดั้งเดิม สลัดมันฝรั่ง ซุปบีทรูท สตูว์หมู เรื้อตุ๋นในครีมเข้มจ้น ซึ่งมักจะมีรสชาติจืด ซึ่งเครื่องปรุงรสจะมีแค่เกลือและพริกไทย และสิ่งที่ผมชอบคือ แพนเค้กรัสเซีย ที่มีแบบทั้งคาวแหละหวาน แบบคาวที่ผมชอบคือแพนเค้กไข่ปลา ที่มีความหอมเนยและความคาวจากปลา อาหารทุกอย่างที่รัสเซียอร่อยทุกอย่างและผมประทับใจเป็นอย่างมาก

เด็กชายศรัณย์กร ศรีพยัคฆ์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกผู้คนชาวรัสเซีย ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นชนชาติที่ยิ้มยากมากที่สุด เนื่องจากพวกเขามักจะไม่ยิ้มให้กับบุคคลแปลกหน้า แต่ถ้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ชาวรัสเซียมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส คนที่นี่จะเริ่มทำงานกันในเวลา 09.00 น. และเลิกงานเวลา 18.00 – 19.00 น. และจะรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13.00 – 14.00 น. ผู้คนมักจะเดินและ ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง ส่วนสภาพบ้านเมืองที่อยู่อาศัย มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สวยงามด้วย สถาปัตยกรรมบาโรกสไตล์ยุโรป มีตึกอาคารเรียงต่อกันในขนาดที่เท่ากัน ผู้คนมักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์หรือคอนโด ซึ่งมีความสะดวกสบาย และบ้านเมืองมีความสะอาดมาก ไม่พบเศษขยะตามท้องถนน พื้นที่สาธารณะ แม่น้ำ ทะเล ด้วยว่ากฎระเบียบเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนก็จะได้รับการลงโทษอย่างหนัก

เด็กชายดิเรกฤทธิ์ กามินทร์
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

keyboard_arrow_up