Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม 118


    วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย


เด็กหญิงวริสา รอดไกร
โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง    พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฟูกูโอกะ (Fukuoka City Science Museum) ศูนย์แสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สร้างสังคมและพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ผู้มาเยือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เปิดให้เข้าชม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดยมีห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ใช้แนวคิด “SCIENCE & CREATIVE FUKUOKA” ที่ให้ความรู้ในทุกแง่มุมของวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การกำเนิดจักรวาล การกำเนิดสิ่งมีชีวิต แรงโน้มถ่วง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงโลกอนาคต และโดมเธียร์เตอร์ (ท้องฟ้าจำลอง) เป็นต้น


เด็กชายปภานิจ เรืองเลิศตระกูล
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ เมืองฟูกูโอกะ (Fukuoka Citizen’s Disaster Prevention) เป็นศูนย์ความรู้ แนะนำเทคนิค และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติของเมืองฟุกุโอกะ มีการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้ น้ำท่วม และ แผ่นดินไหว มีการจำลองเหตุการณ์ เหมือนสถานการณ์จริงด้วยภาพ 3 มิติ และให้มีการทดลองบนที่นั่งเสมือนจริง 360 องศา อีกทั้งยังมีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้  มีขั้นตอนการฝึกใช้เครื่องดับเพลิง การตะโกนให้ประชาชนรอบข้างเข้ามาช่วยเหลือ และแนะนำการหนีภัยจากเหตุไฟไหม้หากไม่สามารถดับ ไฟได้ การจำลองเหตุการณ์น้ำท่วม ข้อระวังในการหลบหนีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วม รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ให้รู้หลบภัยที่ปลอดภัย และทดลองกับแผ่นดินไหวจริงขนาด 7 ริกเตอร์ ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียน เมื่อได้มารับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าวขึ้น


เด็กชายฐานนท์ อกนิษฐานนท์
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะนากะมิจิ มารีนเวิลด์ (Uminonakamichi Marine World) เป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดรวมปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย เกือบ 30,000 ตัว ประมาณ 350 สายพันธุ์ อควาเรียมแบ่งออกเป็น 10 สถานี เลียนแบบระบบนิเวศทางทะเลของเกาะคิวชู มีพื้นที่จัดแสดงโชว์สัตว์น้ำกลางแจ้ง และโชว์ป้อนอาหาร เช่น โลมา ปลาวาฬ นกเพนกวิน ตัวนาค แมวน้ำ 


เด็กหญิงดีรดา ธัมมะปาละ
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Shrine) เป็นศาลเจ้าสำคัญอันดับหนึ่งของฟุกุโอกะที่ผู้คนนิยมกราบไหว้ ศาลเจ้าแห่งนี้บูชาเทพเจ้าที่มีต้นกำเนิดจากบุคคลจริง ชื่อว่า "ซุกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ" ซึ่งเป็นนักเขียน นักวิชาการ และนักปราชญ์ที่มีตัวตนอยู่จริง ในช่วงปี ค.ศ. 800 – 900 ได้รับการยกย่องจากชาวญี่ปุ่นให้เป็น    “เทพเจ้าแห่งการศึกษา ทำให้มีผู้คนมาขอพรเรื่องการเรียนการศึกษาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ภายในศาลเจ้า ยังมี สะพานไทโคบาชิ สะพานข้ามสระน้ำสีแดงรูปหัวใจ ท่ามกลางสวนญี่ปุ่นที่ร่มรื่น และเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งด้วย


เด็กหญิงกัญญณัท ออมสิน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตรอุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ (Yoshinogari Historical Park) ตั้งอยู่ในจังหวัดซากะ เป็นร่องรอยแหล่งที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ มีพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางเมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนยุคโบราณของญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งรกรากตั้งแต่ ยุคยาโยอิ (Yayoi) ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของญี่ปุ่น ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกบริหารการจัดการโดยรัฐบาล ในฐานะที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ทำให้สามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และความเป็นญี่ปุ่นโบราณได้เป็นอย่างดี

เด็กหญิงวริสา รอดไกร
โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรังสวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังมีผู้เสียชีวิตกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย และยังมีบริเวณที่คนนำน้ำมาตั้งเอาไว้เพื่อให้ระลึกถึงผู้เสียชีวิต เนื่องจากก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิต พวกเขามีอาการหิวน้ำเป็นอย่างมาก อีกทั้งทางด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นด้วย 

เด็กชายปภานิจ เรืองเลิศตระกูล
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองพิพิธภัณฑ์ปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงเรื่องราว ข้อมูลเหตุการณ์ และซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ต่อจากเมืองฮิโรชิม่า จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ เช่น ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี อันเป็นเหตุทำให้ญี่ปุ่นยอมยกธงขาวต่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้คนได้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในวันที่นางาซากิโดน “Fat Man” ระเบิดปรมาณูที่ใช้เชื้อเพลิงพลูโตเนียมลูกที่ 2 ต่อจากเมืองฮิโรชิม่าถล่ม ผู้คนล้มตาย และผู้ที่รอดชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง

เด็กหญิงกัญญณัท ออมสิน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตรปราสาทคูมาโมโตะ (Kumamoto Castle) สถาปัตยกรรมปราสาทแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ถูกสร้างประมาณปี พ.ศ. 2144 โดยคาโตะ คิโยมาสะ และใช้เวลาในการก่อสร้าง 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ด้านนอกของปราสาทมีสีดำน่าเกรงขามและมีกำแพงที่ลาดชัน เพื่อป้องกันการบุกรุกของข้าศึก อีกทั้งยังออกแบบมาพิเศษเพื่อขัดขวางไม่ให้นินจาโจมตีได้ในสมัยก่อน และในอดีตได้เคยถูกใช้เป็นที่พักของขุนนางตระกูลคะโตและตระกูลโฮโซคาวะ ปัจจุบันนี้ได้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น

เด็กหญิงดีรดา ธัมมะปาละ
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีเดจิมะ (Dejima) ย่านเมืองเก่าในจังหวัดนางาซากิ มีลักษณะเป็นเกาะ แต่ว่าไม่ได้เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นช่วงประมาณปี พ.ศ. 2179 แต่ปัจจุบันเดจิมะไม่ได้เป็นเกาะแล้ว เพราะว่ามีการสร้างพื้นที่เชื่อมต่อกับเกาะใหญ่ และภายหลังได้มีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ ซึ่งเดิมที่ได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่อาศัยของชาวโปรตุเกตที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อชาวโปรตุเกสถูกสั่งให้ย้ายออก จึงมีชาวดัชต์ที่เป็นทั้งพ่อค้า และคนงานย้ายเข้ามาอยู่แทน และจากการถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ทำให้มีการรักษาความเก่าแก่ของทุก ๆ สิ่งบนพื้นที่นี้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ยังมีอาคารแบบเก่าหลงเหลืออยู่มากมาย ทั้งโกดังเก็บของ บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม กำแพง ประตู และยังมีการสร้างและต่อเติมอาคารขึ้นมาเพิ่ม เพื่อรักษารูปลักษณ์ของเมืองให้ดูเหมือนเดิมอีกด้วย

เด็กชายฐานนท์ อกนิษฐานนท์
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

keyboard_arrow_up