Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม 80

งานวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต Kyoto International Community พวกเราได้ช่วยงานที่บูธของสถานกงสุลใหญ่ จัดแสดงการแกะสลักผลไม้ และร้อยพวงมาลัยด้วยผ้าบางที่นำมาเคลือบด้วยเจลาติน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการสานสัมพันธ์ของคนไทยและคนญี่ปุ่นที่ได้นำประเพณีและวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การแนะนำตัว การแต่งกาย การออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมถึงการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มวยไทย อาหารไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทย และทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเพิ่่มมากขึ้น

เด็กหญิงปริญญา น้อยประชา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐมสถาบันกิโมโน เป็นการสอนการแต่งกายชุดกิโมโนซึ่งเป็นชุดประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ประวัติวิธีการแต่งกายชุดกิโมโน และดูการสาธิตการใส่ชุดกิโมโน เจ้าของสถาบันรักเมืองไทย ภาคภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 เด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์

เด็กหญิงชลิตา เอี่ยมใย
โรงเรียนอนุุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่มีต้นกำเนิดในโอซาก้า ถูกผลิตและคิดค้นโดยนายอันโด โมโมฟุกุ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทนิชชิน ได้คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ในปี 2501 ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนประสบภาวะข้าวยากหมากแพง เขาจึงทดลองทำบะหมี่ที่ทำกินเองได้ง่าย สะดวก และราคาถูก ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นบริษัท Nissin จากการเยี่ยมชมได้เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ กระบวนการผลิต การแพ็คบรรจุภัณฑ์ รวมถึงความน่าสนใจในนวัตกรรมใหม่ ๆ รสชาติ รูปแบบที่หลากหลาย

เด็กหญิงกานต์กมล บันเทิงใจ
โรงเรียนอนุุบาลชัยภููมิ จังหวัดชัยภููมิ

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up