Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้เข้าชม 118

มณฑลยูนนาน มีเมืองเอก คือ นครคุนหมิง มีพื้นที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 44,150,000 คน จัดเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของจีน โดยมีมากถึง 26 ชนชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลเป็นชาวฮั่น และมีชนกลุ่มน้อยอีก 25 ชนชาติ เช่น จ้วง (Zhuang) ฮุย (Hui) แม้ว (Miao) ทิเบต (Zang)  เย้า (Yao) ไป๋ (Bai) ว้า (Wa) นาซี (Naxi) ตูหลง (Dulong) ลีซู (Lisu) ปูลาง (Bulang) เป็นต้น อีกทั้งมณฑลยูนนานมีสภาพภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15 -18 องศาเซลเซียส ซึ่งตอนที่ผมไปเยือนอากาศก็อยู่ที่ 6 -13 องศา ซึ่งมีความเย็นสบายเป็นอย่างมาก

เด็กชายเหวินฟง ล็อค
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีพิพิธภัณฑ์ยูนนาน ที่จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ของจีน ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ยุคกำเนิดมนุษย์ที่มีการใช้ไฟเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่น และนำหินมาทำเป็นอาวุธใช้ในการล่าสัตว์จนถึงยุคที่มีการรวมตัวกันของมนุษย์จนเกิดเป็นชนเผ่าต่าง ๆ มีการเริ่มใช้เหล็กมาทำเป็นอาวุธ ชุดเกราะ เครื่องประดับต่าง ๆ ใช้ในการสงครามเพื่อขยายพื้นที่ของชนเผ่าตนเองและรวบรวมชนเผ่าอื่น ๆ เข้ามา จนรวมกันเป็นประเทศจีน จึงทำให้ประเทศจีนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป รวมถึงยุคที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ในประเทศจีน ซึ่งมีการค้นพบพระพุทธรูปในที่ต่าง ๆ และเรื่องราวยุคประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปัจจุบัน

เด็กชายชติพงษ์ กิมเตียว
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนครพิพิธภัณฑ์ยูนนาน จัดแสดงโบราณวัตถุจำพวกสำริด อาทิ กลองสำริดที่มีลายแกะสลักรอบกลองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ภาชนะสำริดสำหรับใส่ของที่ฝาด้านบนมีรูปปั้นหลากหลายแบบ อาวุธต่าง ๆ อุปกรณ์ทางการเกษตร  และสำริดรูปวัวถูกเสืองับหาง อันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ประกอบด้วยแม่วัว ลูกวัว และเสือ  ซึ่งแม่วัว หมายถึง ความแก่  ลูกวัว คือ การเกิด และเสืองับหางแม่วัว คือ การเจ็บและความตาย โดยสำริดนี้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติและโบราณวัตถุที่มีค่าทางวัฒนธรรมของยูนนาน

เด็กหญิงวิมลสิริ นามสิงห์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านชนชาติยูนนาน เป็นหมู่บ้านจำลองที่เรียนรู้ชนเผ่าต่าง ๆ ซึ่งในประเทศจีนมี 56 ชนเผ่า ในมณฑลยูนนานมี 26 ชนเผ่า เป็นมณฑลที่มีชนเผ่ามากที่สุดในประเทศจีน หนูได้เยี่ยมชมชนเผ่าหว่าในอดีตเป็นชนเผ่าที่จะนำผู้ชายที่มีผมยาวและหนวดเครามาบูชายันต์ ต่อมาชนเผ่ามีการปรับเปลี่ยนใช้หัวควายแทน และชนเผ่าทิเบต หนูได้เห็นก้อนหิน ที่เรียกว่า Marnyi Stone เป็นหินที่แกะสลักบทสวดของทิเบต ซึ่งมีความหมายว่าให้โลกนี้สงบสุข และพวกเราได้เข้าไปยังพระราชวังโปตาลา (จำลอง) เพื่อไหว้พระอีกด้วย

เด็กหญิงชลกานต์ ราชบุตร
โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน จังหวัดหนองคายวัดหยวนทง  เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี  เป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดจีน  พม่า ทิเบต และไทย

วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ พระสังฆจาย จะเป็นพระองค์แรกที่ยิ้มและต้อนรับผู้คนที่เข้ามาไหว้พระ เบื้องหลังของพระสังฆจายจะมีพระอยู่องค์หนึ่งที่เรียกว่า อุยโถว เป็นพระที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัดในส่วนของทิเบต มีวัดวชิรญาณ ซึ่งมีพระพุทธรูปธิเบตประดิษฐานอยู่  และส่วนด้านหลังสุดของวัด เป็นที่ตั้งของโบสถ์ไทย ประดิษฐาน พระพุทธชินราชของไทย ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน และวัดหยวนทง ยังได้มีการติดต่อประสานงานกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกด้วย

เด็กหญิงธีรดา นนทะชาติ
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษตำหนักทองสำริดของอู๋ซานกุ้ย อู๋ซานกุ้ย เป็นแม่ทัพของราชวงค์หมิง เป็นผู้ที่เปิดประตูเมืองให้พวกแมนจูเข้ามาตีเมือง จนทำให้พวกแมนจูสามารถตั้งราชวงค์ชิงได้ และต่อมาอู๋ซานกุ้ยได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองมณฑลยูนนาน ตำหนักทองของอู๋ซานกุ้ย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1671 สร้างด้วยทองสำริดหนัก 250 ตัน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเหมือนกับกำแพงที่ล้อมรอบเมือง ภายในตำหนักมีกระบี่เจ็ดดาว น้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธิ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลาที่เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของอู๋ซานกุ้ย

เด็กชายนิติภูมิ คูหาเรืองรอง
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมาอุทยานป่าหิน หรือชื่อจีนที่เรียกว่า ฉือหลิน ฉือ แปลว่า หิน  หลิน แปลว่า ป่า เป็นป่าหินที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,762 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ไร่ แต่เป็นพื้นที่หิน 12,000 ไร่ เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน เพราะมีการขุดพบซากฟอสซิลที่เป็นสัตว์น้ำ  รูปร่างหินที่พบ มีรูปร่างแตกต่างกันไป มีรูปร่างคล้ายสัตว์แต่ละชนิด เช่น ควายนอน กระทิง ไดโนเสาร์ นกอินทรีย์กลางปีก หน้าลิง และหัวใจ ซึ่งรูปร่างพวกนี้เกิดจากลมและน้ำฝนกัดเซาะ

เด็กหญิงปารวตี คำลือฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนมสวนสาธารณะทะเลสาบฉุ่ยหู  ฉุ่ยหู แปลว่า สระมรกต เป็นสวนสาธารณะที่ชาวคุนหมิงใช้ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ สร้างขึ้นอยู่ใจกลางนครคุนหมิง เพราะนครคุนหมิงมีอุณหภูมิต่ำ จึงทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้ง จึงสร้างทะเลสาบขึ้นมา เพื่อเพิ่มความชื้นให้แก่อากาศ และในช่วงฤดูหนาวจะมีนกนางนวลอพยพจากไซบีเรียมาอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ ผู้คนก็จะพากันมาดูนกนางนวล ให้อาหารและถ่ายรูป

เด็กชายพันธุ์ธัช ภูผาใจ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมกั้วเฉียวหมี่เสี่ยน หรือ ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของมณฑลยูนนาน  เพราะมีความอร่อยเป็นอย่างมาก ชุดของก๋วยเตี๋ยวประกอบด้วย เส้นที่คล้ายกับขนมจีนของไทยเรา เนื้อหมู  แฮมยูนนาน และผักต่าง ๆ โดยมีวิธีทำ คือ นำเนื้อสัตว์ ผัก พร้อมเส้นลงไปในน้ำซุป มีรสชาติที่เค็ม หวาน กลมกล่อมกำลังดี  อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนาน คือ มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งสามีจะต้องไปสอบจอหงวน จึงต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบ ทุกวันภรรยาจะทำอาหารไปส่งให้ ซึ่งต้องข้ามสะพานไป เมื่อไปถึงสามี อาหารมักเย็นก่อนเสมอ ภรรยาจึงคิดหาวิธีแก้โดยใส่น้ำมันไก่ลงไปในน้ำ เพื่อให้น้ำมันคลุมเหนือน้ำชุป ทำให้น้ำมีความร้อนคงอยู่ และสุดท้ายสามีก็สอบเป็นขุนนางได้สำเร็จ

เด็กชายเมธวิชญ์ จงมีความสุข
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up