Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย

ผู้เข้าชม 137

ปีนังฮิลล์  หรือที่ภาษามาเลย์ เรียกว่า บูกิต เบนดารา (Bukit Bemdara) มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร และถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเกาะปีนังซึ่ งจะสามารถมองเห็นบ้านเมืองของปีนังทั้งเกาะ และได้พบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์

เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินทร์
โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงาการบังคับใช้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย ทำให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะผู้คนในประเทศนี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย

เด็กหญิงสัตตบงกช อารีรัตน์
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสัญชาติ เชื้อชาติและศาสนาเพราะคนในชาติอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย รักใคร่กลมเกลียวของคนในชาติ โดยสังเกตจากนักเรียนที่มีทั้งนักเรียนชาวจีนและชาวมาเลเซีย ที่ผมได้ไปเยี่ยมชมทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่ St.George Girl School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมอันดับ 1 ของรัฐปีนังซึ่งผมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่ ๆ เสมือนผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้

เด็กชายธนภัทร คมขำ
โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูลความสะอาดเรียบร้อยของปีนัง บ้านเมืองมีการวางผังเป็นระเบียบสมเป็นเมืองสีเขียว ต้นไม้ปลูกเป็นแถวตกแต่งอย่างสวยงาม ไม่มีขยะเกลื่อนกลาดเพราะคนเขามีระเบียบวินัยทิ้งขยะลงในถัง

เด็กหญิงกัสมี เจ๊ะนาแว
โรงเรียนสุคิริน จังหวัดนราธิวาสความสัมพันธ์ไทยมาเลเซีย มีพื้นฐานบนความพึงพอใจในมิตรภาพที่ชิดใกล้ไทยและมาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียน การที่ทั้งสองประเทศผ่านช่วงเวลาที่ดีนี้มาด้วยกัน ทั้งสองประเทศจึงมากกว่าเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนร่วมกัน แต่เป็นมิตรที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ผูกพันทั้งสองประเทศเข้าไว้ด้วยกัน

เด็กหญิงปิยฉัตร รามแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) จังหวัดระนอง

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up