Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผู้เข้าชม 85

เมือง Wolfach เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมือง Hausach ซึ่งเมือง Wolfach เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการล่องแพและการขายไม้ ในเมืองนี้มีโรงงานเป่าแก้ว ซึ่งเป็นการเป่าแก้วแบบโบราณ เพราะพวกเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้ โดยการผลิตเครื่องประดับและของตกแต่งจากแก้ว โดยทำประกอบในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลอีสเตอร์ ฯลฯ ผู้คนส่วนมากก็จะมาซื้อเครื่องประดับจากที่นี่เพื่อนำไปตกแต่ง และอีกอย่างกว่าช่างเป่าแก้วของที่นี่จะเป็นช่างได้ พวกเขาต้องผ่านการฝึกปฏิบัติมายาวนานหลายปี

เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงรายพิพิธภัณฑ์นาฬิกา หรือ Deustches Uhren Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมนาฬิกาทุกประเภททั่วโลกไว้ มีทั้งนาฬิกาแบบตั้ง นาฬิกาแบบแขวน นาฬิกาข้อมือ และนาฬิกากุ๊กกู kuckucksuhr cloch ของป่าดำอีกทั้งที่นี่ยังมี Organ หรือนาฬิกาที่บรรเลงเพลงได้ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ นาฬิกาที่บอกเวลาโลก และการเคลื่อนที่ของดวงดาวของ Hans Lang นาฬิกานี้มีถึง 5 ด้าน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2529 แต่ภายหลังจากที่ Hans Lang ได้เสียชีวิตลง นาฬิกาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นก็ได้ถูกนำมาจัดไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เด็กชายพชร อุ่นเจริญ
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองคนเยอรมัน เป็นคนที่มีระเบียบวินัยอย่างมาก นึกถึงส่วนรวม นักเรียนจะเชื่อฟังครู และไม่ทำสิ่งที่จะรบกวนผู้อื่น เป็นคนตรงเวลา วางแผนก่อนทำทุกอย่างและแบ่งกันทำงาน จะรู้ลึก รู้จริง จนได้รับฉายาว่าประเทศแห่งนักคิด และยังเป็นคนรักความสะอาด และมีจิตสำนึกในการรักษ์โลกสูง และยังเป็นคนมีทั้งมารยาทและความเป็นกันเอง เพราะเวลาเราเดินไปที่ต่าง ๆ ก็มักจะมีคนยิ้มให้และทักทายอยู่เสมอ

เด็กชายณภัทร รักความชอบ
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีข้อปฏิบัติและมารยาททางสังคมของเยอรมัน คือ เวลารับประทานอาหาร จะต้องทานให้หมดไม่ทานเหลือ เพราะอาหารที่เหลือจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้ผลิต ถ้าหากทานน้อยก็ควรตักให้พอดี และไม่ควรเล่นโทรศัพท์เวลาทานอาหาร ในส่วนมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติ คือ เวลาทักทายและเวลาพูดต้องสบตากัน ไม่พูดคุยเสียงดัง ควรต่อแถวและไม่แซงแถวกัน รวมถึงการทิ้งขยะ ต้องมีการแยกขยะทุกครั้ง

เด็กหญิงวนิชชา เอี่ยมสอาด
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up