Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ผู้เข้าชม 83

สาธารณรัฐอินเดีย  อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 28 รัฐ และวันที่ 26 มกราคม เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของอินเดีย เป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยแท้จากการต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี

เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมากรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดีย มีการวางผังเมืองแบบสี่เหลี่ยมคันนา ในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ ซึ่งถนนทุกสายตัดไปสู่ประตูชัยของอินเดีย เพื่อระลึกถึงการเสียสละของทหารในสมัยสงคราม  ซึ่งก่อนมีกรุงนิวเดลี มีเมืองหลวงชื่อกรุงโอลด์เดลี (Old Delhi) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงนิวเดลี กรุงโอลด์เดลีในปัจจุบันคือเมืองซาจาฮาราปัจ ตลอดทั้งห้าวันที่หนูอยู่ในกรุงนิวเดลี  หนูได้เห็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่งดงามและซากปรักหักพังที่ตั้งตระหง่าน ควบคู่ไปกับตึกระฟ้าและบ้านเรือนที่ใหญ่โตหรูหรา และได้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ต่างกันของชาวอินเดีย หนูรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

เด็กหญิงอรณิชา ดวงก้งแสน
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนครพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดีย มากกว่า 150,000 ชิ้น ที่ตกทอดมาตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ แสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์อินเดียที่มีอายุกว่า 5,000 ปี รวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำค่าของเอเชียกลางจากเส้นทางสายไหม ซึ่งนับได้ว่าหาได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก พวกเราได้เดินดูห้องที่เก็บรวบรวมศิลปะของพระพุทธศาสนา และมีสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะต้องเข้าไปสักการะเมื่อเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นพระบรมอัฐิขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว ซึ่งแตกต่างจากพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่ปูชนียฐานสำคัญของไทยที่มักจะมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวหักเล็กๆ หรือเมล็ดงาสีขาว ประดิษฐานอยู่บนบุษบกไม้แกะสลักปิดทอง ส่วนยอดของบุษบกทำจากทองคำหนัก 102 กรัม บนยอดประดับด้วยอัญมณี ซึ่งรัฐบาลไทยจัดถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้มอบให้เป็นของขวัญแก่รัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2540 

เด็กชายฉลองรัฐ มีราช
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลวิทยาคมกุตุปมีนาร์ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดงและหินอ่อน สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอกระจายเสียและเรียกการละหมาด อดีตเคยเป็นของศาสนาฮินดู ต่อมา กุตุบไอดินบาค ผู้ครองรัฐสุลต่านแห่งเดลีคนแรก  ได้เข้ามาสร้างทับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิม เสากุตุบมีนาร์ มีความสูง 72.5 เมตร สูงประมาณตึกสูง 20 ชั้น ภายในมีบันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น รอบๆ ผนังด้านนอกของหอมีการแกะสลักลวดลายแบบอิสลามและถ้อยคำจากคำภีร์กุรอานทั้งในแบบอักษรแบบเปอร์เซีย-อารบิค และนาครี และมีความเชื่อกันว่า หากใครเอาหลังพิงเสานี้ แล้วเอาแขนโอบทางเบื้องหลังจนจับมือกันได้ ถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์หรือมีบุญวาสนา หรือหากทำดังนั้นแล้วตั้งจิตอธิฐาน ก็จะสมหวังปรารถนา

เด็กชายนพกร รัตนวรรณ
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วัดสวามี นารายัน อักชาร์ดัม หมายถึง ที่อยู่ของเทพเจ้าสูงสุด ได้ชื่อว่าเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโดย Guinness World Records เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2000 โดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมคือใช้หินทรายในการก่อสร้างไม่ใช้โครงสร้างโลหะแต่อย่างใด และในการก่อสร้างนั้นใช้หินทรายสีชมพูจากรัฐราชสถาน หินอ่อนสีขาวจากอิตาลี ในการตัดหินนั้นใช้เครื่องมือ แต่ในการแกะสลักรายละเอียดใช้ฝีมือคนทั้งสิ้น โดยใช้ช่างศิลป์และอาสาสมัครกว่า 11,000 คน ซึ่งเร่งทำงานทั้งวันทั้งคืนจนสำเร็จเสร็จสิ้นในระยะเวลา 5 ปี จากระยะเวลาสร้างปกติที่ต้องใช้ถึง 40 ปี พวกเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประเทศอินเดีย และได้เข้ากราบนมัสการและรับโอวาทจากพระผู้ใหญ่ของอินเดียอีกด้วย

เด็กหญิงพิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ร้านหนังสือ Om Book ร้านหนังสือชั้นนำของกรุงนิวเดลี ซึ่งมีอยู่หลายสาขา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดการอ่านหนังสือ เวลาที่ท่านเสด็จเยือนอินเดีย พระองค์ก็จะมาซื้อหนังสือที่ร้านนี้เสมอ คนอินเดียเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือ จึงมีการผลิตหนังสือมากมายและมีราคาถูก ทำให้ผู้คนมาเลือกซื้อหนังสือที่นี่เป็นจำนวนมาก และผมก็ได้ซื้อหนังสือจากที่นี่ด้วย

เด็กชายปิยวัฒน์ ขุนไหม
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพรอินเดียมีชื่อเสียงในด้าน วัฒนธรรมอาหารการกิน ใช้เครื่องเทศเป็นหลักในการปรุงอาหาร คนอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู  ซึ่งนับถือวัวเป็นสัตว์ของเทพเจ้า เนื้อวัวจึงเป็นอาหารต้องห้ามของชาวฮินดู ส่วนเนื้อหมูนั้นเป็นอาหารต้องห้ามของชาวมุสลิม ซึ่งมีอยู่มากในอินเดียเช่นกัน อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อวัวจึงหากินยาก อีกทั้งคนอินเดียส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัติ ดังนั้นอาหารมังสวิรัติของอินเดียจึงมีชื่อเสียงมาก หากินง่าย อร่อย และราคาถูก คนอินเดียกินข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ข้าวของอินเดียเมล็ดใหญ่กว่าของไทย นอกจากกินข้าวแล้วชาวอินเดียกินแป้งแผ่น เช่น โรตี หรือจาปาตี และนาน ซึ่งกินกับแกงต่าง ๆ เช่น  มัสซาล่า แกงถั่ว และอาหารพื้นเมืองอินเดีย ที่ผมชอบมากที่สุดคือ Butter Chicken มีรสชาติคล้ายแกงเผ็ด ซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมาก

เด็กชายณัฐกมล คันธี
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up