Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้เข้าชม 145

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือ มะนิลา โดยมี 3 เกาะหลัก คือ ลูซอน (Luzon) ที่อยู่ทางเหนือ วิซายัส (Visa yas) ทางตอนกลาง และ เกาะมินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางใต้ ซึ่งในประเทศมีเกาะในประเทศประมาณ 7,641 เกาะ โดยมีภาษาหลัก คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ และเนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ทำให้การนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ และเคยเป็นอาณานิคมของอเมริกา จึงทำให้ฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบประชาธิปไตย และประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ จึงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง และยังมีการประทุของภูเขาไฟอยู่

เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีCasa Manila  เป็นตึกแถวทรงโบราณคลาสสิกที่จำลองมาจากบ้านผู้ดีมีฐานะในยุคอาณานิคมสเปนตัวตึกสร้างด้วยหินภูเขาไฟและต่อเติมชั้นบนด้วยโครงสร้างไม้  ส่วนแรกจะเป็นส่วนของ Courtyard ลานกลางบ้าน ตรงกลางจะเป็นน้ำพุขนาดย่อม มีพันธุ์ไม้สีเขียวประดับตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้านจะมี 3 ชั้น แต่ละชั้นจะจัดเป็นห้องต่าง ๆ ที่จำลองวิถีชีวิตผู้ดีในสมัยก่อน มีทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องทานกาแฟ ห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเล็ก ห้องสวดมนต์ ห้องครัวโบราณ จุดเด่นภายในบ้าน คือ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นของโบราณ เช่น โคมระย้า แก้วเจียระไน พัดลมแบบโบกติดตั้งบนเพดาน และฝ้าเพดานชั้นบนสุดเป็นโลหะดุนลายจากอังกฤษ

เด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงรายAmerican cemetery&memorial  สุสานและอนุสรณ์สถานทหารอเมริกันประจำกรุงมะนิลา ซึ่งเป็นที่ฝังศพของทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1948 มีพื้นที่กว่า 615,000 ตารางเมตร  โดยมีแผ่นป้ายหลุมศพที่วางยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ 17,206 ป้าย แบ่งเป็นของทหารอเมริกัน 16,636 และของทหารฟิลิปปินส์ 570 จะเรียงตามตัวอักษรรอบๆ สุสาน และจุดน่าสนใจอื่น ๆ เช่น ตรงพื้นทางเดินหินจะสลักสัญลักษณ์ของแต่ละรัฐเอาไว้  มีรายละเอียดของการสู้รบกันในแต่ละช่วงแต่ละจุดบนกำแพง บรรยากาศโดยรอบสุสาน มีความสวยงาม สงบ ร่มรื่น และสะอาด และส่วนสุสานนี้จะอยู่เขตเมืองค่อนข้างใหม่ที่ชื่อว่า Fort Bonifacio คือโซนพื้นที่สีเขียวที่ถูกรายล้อมด้วยอาคารสูง ๆ หลายอาคาร

เด็กชายณฐภัทร เกยกลาง
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมาFort Santiago อยู่ในเขตอินทรามูรอส ในกรุงมะนิลา ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1571 นับเป็นป้อมปราการของสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ป้อมนี้เป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึกที่เข้ามาทางปากอ่าวมะนิลา พื้นที่ดังกล่าวมีคูน้ำล้อมรอบ โดยคูน้ำเชื่อมกับแม่น้ำสายหลัก ซึ่งแบ่งเขตป้อมและเขตเมืองชัดเจนเพื่อแบ่งเขตป้อมปราการและเขตเมืองออกจากกัน สาเหตุหลักที่สเปนเลือกพื้นที่นี้เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำทางและอ่าวนิลา ซึ่งทำให้มองเห็นศัตรูและรับมือกับศัตรูผู้รุกรานได้ง่าย ภายหลังป้อมแห่งนี้ถูกทำลายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐ นอกจากนี้ ป้อมนี้ยังเป็นที่กักขังวีรบุรุษแห่งชาติอย่าง โฮเซ่ ริซาล รวมทั้งนักรบเสรีภาพในช่วงการทำสงครามระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็น“ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ” (Shrine of Freedom)

เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์ มาตย์ภูธร
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่นโบสถ์และพิพิธภัณฑ์อากุสติน (San Agustin Church and Museum) โดยโบสถ์ Agustin เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญ Agustin  ในช่วงอาณานิคมของสเปน ตัวโบสถ์สร้างจากไม้ไผ่และใบจาก แต่หลังจากประสบกับแผ่นดินไหวและภัยสงครามหลายครั้ง จนสร้างความเสียหายให้กับตัวโบสถ์ จึงได้มีการออกความเห็นให้สร้างโบสถ์โดยใช้หิน โบสถ์ Agustin ยังคงเป็น 1 ใน 7 โบสถ์ในเขต Intramuros ที่รอดพ้นจากการวางระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากสงครามสมัยนั้น โดยในทศวรรษที่ 1970 ตัวอาคารที่อยู่อาศัยของนักบุญได้ถูกสร้างใหม่และปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมรูปภาพและสิ่งของทางคริสต์ศาสนาต่างๆ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1993 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้โบสถ์นี้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย

เด็กหญิงนิจจารีย์ ดุสิตสุนทรกุล
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตรมหาวิหารมะนิลา (Manila Cathedral) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1571 เพื่ออุทิศให้กับพระนางมารีย์พรหมจารี ผู้ในกำเนิดนักบุญองค์อุปถัมภ์หลักของฟิลิปปินส์ โดยมหาวิหารแห่งนี้เป็นสันตะสำนักของอาร์ชบิชอปแห่งมะนิลา และเป็นสถานที่ที่ชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิยมใช้เป็นสถานที่แต่งงาน จากความนิยมดังกล่าว ทำให้ผู้ที่สนใจจะใช้มหาวิหารเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานอาจต้องจองสถานที่ล่วงหน้าเป็นเวลาถึงหนึ่งปี และต้องจ่ายค่าจองสถานที่กว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ

เด็กหญิงเบญญาภา ปลายเนตร
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส (Intramuros) ในภาษาละตินแปลว่า ภายในกำแพง (within the walls)  มีชื่อเรียกว่า เมืองกำแพง หรือ Walled City เป็นย่านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ยุคที่สเปนเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมในฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับป้องกันการรุกรานจากประเทศภายนอก เช่น จีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และโปรตุเกส ภายหลังการประกาศอิสรภาพจากสเปน ย่านนี้ได้ตกเป็นของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1898 และได้ถูกญี่ปุ่นทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยย่านนี้ประกอบด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ป้อมซานติอาโก้ มหาวิหารมะนิลา โบสถ์และพิพิธภัณฑ์อากุสติน และบ้านมะนิลา 

เด็กชายฟารฮานคาน โมฮัมเม็ดซาริน
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสRizal Park เป็นสวนหย่อมสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงมะนิลา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1913 เพื่ออุทิศให้กับ ดร. โฮเซ่ ริซาล (Dr. Jose Rizal) วีรบุรุษผู้นำการต่อต้านระบบอาณานิคมของสเปน ในช่วงปี ค.ศ. 1896 -1898 พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่โฮเซ่ถูกทางการสเปนยิงเสียชีวิต ในบริเวณเดียวกันมีเสาธงขนาดใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหลักกิโลเมตรที่ 0 หรือหลักกิโลเมตรเริ่มต้นบนเกาะลูซอน โดยในช่วงเย็นของวันทำงานและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มักจะมีผู้คนพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่สวนแห่งนี้

เด็กชายปัณณ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติฟิลิปปินส์ (National Museum of Natural History) เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่จัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ มีการการจัดแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยาและสัตววิทยา โดยมีตัวอย่างสัตว์ต่างๆ และสัตว์ที่พบเฉพาะในฟิลิปปินส์ เพราะฟิลิปปินส์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ นับพันตัว และมีการแสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น เต่าทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีมากมายหลายสายพันธุ์อีกด้วย

เด็กชายพัทธนันท์ อภัย
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานีพิพิธภัณฑ์เด็ก (Children’s Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ และวิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ และมีการจัดแสดง ของเล่นต่าง ๆ มากมายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในขณะปฏิบัติ เช่น ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย  การประกอบอาชีพ เทคโนโลยี โดยจัดเป็นรูปสื่อเสมือนจริง สัมผัสได้ มีเสียงประกอบคำบรรยาย  ซึ่งทุกอย่างมีความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับหนูได้เป็นอย่างดี

เด็กหญิงภัคจิรา ทานนท์
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลกพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ (Mind Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์แบบต่าง ๆ มีทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ Universe, Earth, Life, Atom และ Technology ในแต่ละโซนมีการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เราได้สัมผัสประสบการณ์จริง เช่น ในโซน Earth มีการแสดงการปะทุของภูเขาไฟ  มีห้องจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้ได้เข้าไปสัมผัสพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวนั้น ๆ

เด็กชายสมชาย เรืองไรประดิษฐ์ดี
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up