Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม 65

พิพิธภัณฑ์อังกะลุง  (Saung Angklung Udjo) อังกะลุงมีต้นกำเนิดจากอินโดนีเซีย เป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่เป็นท่อน ๆ บรรเลงโดยใช้เข่ากระแทก กระบอกไม้ไผ่ จะเกิดเสียงดังตามที่เทียบกระบอกเสียงไว้ เป็นเสียงสูงหรือต่ำ ซึ่งมีทั้งหมด 5 เสียง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างอังกะลุงไทยกับอังกะลุงอินโดนีเซีย กล่าวคือ การเล่นอังกะลุงอินโดนีเซียจะใช้มือตี แต่ไทยจะใช้มือเขย่า และตัวโน๊ตไทยจะเป็น ด.ร.ม.ฟ.ซ.ล.ท.ด. แต่ของอินโดนีเซียจะเป็น 1 2 3 4 5 6 7 8

เด็กหญิงสุนิษา นุชวงศ์
โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ จังหวัดราชบุรีพิพิธภัณฑ์หุ่น จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงตัวแสดงหุ่นที่นำโครงเรื่องที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่จะมีความแตกต่างในลักษณะหน้าตาและเครื่องแต่งกายของหุ่น

เด็กชายกฤติพงศ์ หมื่นพันธ์ชู
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการสวนสัตว์เปิด (Taman Safari) ทำให้เข้าใจถึงแหล่งที่อยู่และการกินอาหารของสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่เขียวขจีครอบคลุมพื้นที่ Taman Safari และบริเวณใกล้เคียง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของมังกรคอมโมโด ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียและได้เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

เด็กหญิงปฐมาวดี ศุภรัตน์
โรงเรียนบ้านลำแก่น จังหวัดพังงาผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ไทย “I Fine Thank You Love You” ที่ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เห็นว่าภาพยนตร์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชอบของชาวอินโด และเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงถึงต่างประเทศ ผมรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศจริง ๆ ครับ

เด็กชายพีรดนย์ สาเงิน
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up